Draad van Ariadne

Schuldpreventie

Partners

Samenvatting project

Naar onze overtuiging is een andere aanpak van de schuldenproblematiek noodzakelijk. Een breed-gedragen aanpak die is gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid onder persoonlijke begeleiding. Een aanpak die wordt ondersteund door moderne techniek, waardoor opschaling mogelijk wordt met behoud van de menselijke maat. In dit project zetten we ons platform in om gezinnen, professionele en vrijwillige hulpverleners te ondersteunen bij de aanpak van beginnende en problematische schulden.

Trefwoorden

Schuldhulpverlening
Zelfredzaamheid
Hulpmiddel
Persoonlijke begeleiding
Aanleiding
In Nederland kampen bijna een miljoen huishoudens met problematische schulden. Nog eens twee miljoen huishoudens hebben regelmatig een betalingsachterstand.

Naast vervelende gebeurtenissen in iemand's leven met een grote financiële impact, speelt een rol dat velen moeite hebben met het beheersen van het eigen "huishoudboekje". Door schulden raken mensen buitengesloten en door financiële stress lukt het steeds minder goed werk te vinden en uit de financiële problemen te komen.

De maatschappelijke schade in Nederland is enorm en wordt becijferd op meer dan 5 miljard euro per jaar. Ondanks de omvang lukt het ons in Nederland niet echt om structurele, schaalbare oplossingen te vinden voor deze problematiek.
Doelgroep
Onze doelgroep omvat alle huishoudens die meer inzicht willen hebben in hun inkomsten en uitgaven, die moeite hebben elke maand financieel rond te komen, die te kampen hebben met betalingsachterstanden, oplopende of problematische schulden, of het risico lopen op financiële problemen, en die baat hebben bij persoonlijke ondersteuning en/of een hulpmiddel om hun financiën inzichtelijker te maken en beter beheersbaar.
Beoogd resultaat
Het project beoogt primair op individueel niveau de financiële weerbaarheid van huishoudens te verbeteren ("voorkómen van financiële problemen") en de persoonlijke financiële zelfredzaamheid te versterken ("weten wat financieel te doen"). Op maatschappelijk niveau draagt dat bij aan schuldpreventie, aanpak van de schulden en armoede in Nederland, en indirect aan sociale inclusie en toeleiding naar werk.

Het project stuurt op effectiviteit ("welke aanpak werkt?") en schaalbaarheid ("hoe helpen we zoveel mogelijk mensen, zonder de menselijke maat te verliezen?").
Aanpak
We werken in de vorm van kleine pilot projecten samen met gemeenten, schuldeisers, nutsbedrijven, professionele- en vrijwilligersorganisaties voor schuldhulpverlening, en wetenschappelijk onderzoekers, waaronder specialisten op het gebied van de armoede- en schuldenproblematiek en gedragswetenschappers.

Cliënten worden individueel begeleid. De cliënt, zijn of haar huishouden, de begeleid(st)er en eventuele schuldeisers worden daarbij ondersteund met onze instrumenten gebaseerd op geoormerkt geld.
Aanvullende informatie
De draad van Ariadne is een begrip uit de Griekse mythologie: De Minotaurus, een schepsel uit de Griekse mythologie met de kop en staart van een stier en het lichaam van een man, werd opgesloten in een labyrint, ontworpen door Daedalus. Zeven Atheense jongens en meisjes dienden als voedsel voor dit monster en werden eens in de negen jaar het labyrint ingedreven. Wie eenmaal in het labyrint verzeilde kon de uitgang niet meer vinden.De Minotaurus werd verslagen door Theseus, met de hulp van Ariadne, dochter van koning Minos. Dankzij een afgewikkelde wollen draad vonden zij de uitgang weer terug. Deze draad staat bekend als De Draad van Ariadne.

Het monster Minotaurus staat symbool voor schier-onoverkomelijke financiële schulden, het Labyrint voor de vaak uitzichtloze situatie voor de mensen die er mee te maken hebben. Zeven Atheense jongens en meisjes staan symbool voor de schuldenproblematiek onder jongeren, een groeiend maatschappelijk probleem.

Theseus staat voor de vele professionals en vrijwilligers die zich inspannen gezinnen en individuen te helpen het monster te verslaan, en Ariadne, dochter van een koning, voor de rol van de overheid hierin.

De Draad van Ariadne is het gereedschap dat wij gezinnen en individuen willen bieden om hun financiële huishouding onder controle te krijgen en te houden. Daarmee helpen we ze de uitgang uit het financiële doolhof te vinden. Met uitzicht op beheersbare schulden of, beter nog, een schuldenvrij bestaan.
Deel deze pagina
terug naar projecten

De mogelijkheden zijn eindeloos

We zoeken continu op zoek naar partners voor nieuwe toepassingen
Interesse? Neem dan contact met ons op!

CONTACT