Corona Overbruggingsfonds

Schuldpreventie

In samenwerking met

In voorbereiding..

Samenvatting project

In dit project ontwikkelen we een aanpak om mensen op een laagdrempelige wijze advies in te laten winnen over hun eigen financiële situatie. Indien van toepassing worden suggesties gegeven voor verbetering van de eigen financiële situatie en/of de mogelijkheden voor persoonlijke ondersteuning. Volgens AFM en CPB lopen meer dan 100.000 gezinnen binnen 6 maanden aan tegen problematische betalingsachterstanden. Om dit te voorkomen is een fonds nodig dat deze gezinnen financiële ademruimte geeft.

Trefwoorden

Coronacrisis
Betalingsachterstanden
Herstelfonds
Overheidsgarantie
Aanleiding
Door de coronacrisis wordt een grote toename verwacht van gezinnen die financieel in de problemen komen door een langdurige terugval in hun inkomsten. Voormalig Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, heeft het over "een boeggolf van mensen die in de problemen komen". Het kabinet, gemeenten en sociale partners zetten zich schrap voor de gevolgen voor de schuldhulpverlening. De hamvraag, echter, is: Hoe voorkom je dat deze gezinnen in de schuldhulpverlening terecht komen? Ons antwoord daarop is: Geef ze meer tijd voor inlopen van betalinsgachterstanden, door financiële ondersteuning vanuit een corona overbruggingsfonds.
Doelgroep
De doelgroep omvat de huishoudens die door inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis geconfronteerd worden met betalingsproblemen en financiële ondersteuning nodig hebben tot aan het moment dat hun inkomen weer voldoende is hersteld. Specifiek zal dit gelden voor o.a. uitzendkrachten, flexwerkers, zzp-ers en studenten. Met name in branches die door de coronacrisis hard zijn geraakt, zoals horeca en toerisme, maar ook in branches die indirect te leiden hebben onder de economische tegenwind als gevolg van de coronacrisis.
Beoogd resultaat
Door vaste lasten voor deze gezinnen tijdelijk voor te schieten, komen zij niet in de schuldhulpverlening terecht. De (gemeentelijke) schuldhulpverlening raakt daardoor niet overbelast. De voorgeschoten bedragen worden binnen 5 jaar weer terugbetaald. Deze maatregel ondersteunt het consumentenvertrouwen. Nutsbedrijven blijven niet zitten met onbetaalde facturen en hoge incassokosten. Door te voorkomen dat deze gezinnen met problematische schulden worden opgezadeld, wordt veel persoonlijk leed voorkomen. Op de maatschappelijke schade door problematische schulden blijft 500 miljoen euro ons bespaard. Deze aanpak biedt gezinnen ook de financiële ademruimte die nodig is om via om- of bijscholing weer aan het werk te komen. Dat is waar het kabinet, sociale partners en veel economen nu op in zetten.
Aanpak
Het herstelfonds wordt door een aparte organisatie beheerd, onder toezicht van deelnemende Nederlandse banken. De banken vullen het fonds met geldmiddelen en de centrale overheid staat garant voor de leningen die niet binnen 5 jaar weer terugbetaald kunnen worden. Door de overheidsgarantie zijn de risico's laag en kunnen de voorgeschoten bedragen in de vorm van een lening onder soepele voorwaarden worden verstrekt, waaronder tegen een lage rente. Uit het fonds worden de vaste lasten van een gezin direct aan de bedrijven betaald. De gezinnen krijgen dus zelf geen geld in handen en er is geen sprake van een oplopende schuld omdat de bestaande vordering "slechts" wordt verplaatst van de leverancier naar het fonds. Gezinnen betalen de voorgeschoten bedragen terug binnen maximaal 5 jaar. Voor het betalen van openstaande facturen en voor de termijnbedragen van de terugbetaling wordt gebruik gemaakt van onze technologie voor geoormerkt geld.
Aanvullende informatie
Om dit herstelfond van de grond te krijgen zijn zijn we in gesprek met o.a. de grote Nederlandse banken, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en maatschappelijke partners, waaronder NIBUD, NVB, NVVK en schuldenlab.nl.
Op 16 september jl. is dit artikel gepubliceerd in de rubriek "De Kwestie" in De Telegraaf. Een uitgebreider uitleg over het fonds vind je hier.
Deel deze pagina
terug naar projecten

De mogelijkheden zijn eindeloos

We zoeken continu op zoek naar partners voor nieuwe toepassingen
Interesse? Neem dan contact met ons op!

CONTACT